DU HỌC MỸ TIẾT KIỆM VỚI ĐẠI HỌC MARSHALL

Trường hiện tại đã liên kết và là đối tác chính thức của Disney, giúp các bạn sinh viên có thể vào thực tập tại công ty này. Ngoài ra, trường cũng hợp tác với các công ty lớn như Amazon, Toyota, Google, Microsoft, Alcon… để tạo cơ hội cho các bạn

Trường hiện tại đã liên kết và là đối tác chính thức của Disney, giúp các bạn sinh viên có thể vào thực tập tại công ty này. Ngoài ra, trường cũng hợp tác với các công ty lớn như Amazon, Toyota, Google, Microsoft, Alcon… để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên có thể được nhận thực tập và làm việc tại các công ty này.
Trường hiện có các trung tâm hỗ trợ toàn diện cho các sinh viên: từ các trung tâm hỗ trợ về ăn ở, việc làm thêm tại trường, trung tâm tư vấn việc làm, thực tập, chăm sóc sức khỏe.
 

 

 

Hiện Marshall đang có học bổng lên đến $5,000 cho  chương trình:

  • Cử nhân (năm nhất) 

  • Chuyển tiếp thạc sỹ 

Điều kiện:

  • Có thư mời nhập học

  • Bảng điểm

  • Chứng mình trình độ Anh Văn

  • Bài luận cá nhân          

  • Phỏng vấn với đại diện trường


Tags: